• jezyk polski
 •  
 • deutsch
 •  
 • english language
 • jezyk polski
 •  
 • deutsch
 •  
 • english language
 • Strona główna / Kontakt

  Kontakt

  PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWEJ I PCV
  FIRMA KUSIK
  KRZYSZTOF KUSIK

   

  ADRES PRODUKCYJNY:

  Wysogotowo
  Ul: Wierzbowa 141 A
  62-081 Prze┼║mierowo
  tel/fax: +48 61 868 16 13

  Biuro:
  tel. +48 662 007 937 whatsapp
  e-mail: biuro@okna-kusik.eu

  Wyceny i zagadnienia techniczne:
  Krzysztof Kusik
  tel. +48 602 213 593 whatsapp
  e-mail: biuro@okna-kusik.eu  W┼éa┼Ťciciel: Krzysztof Kusik
  tel: +48 602 213 593

   

  Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urz─Ödowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest FIRMA KUSIK KRZYSZTOF KUSIK, NIP: 7791014024

   

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci dotyczy strony:
  – www.okna-kusik.eu
  zwanych dalej Stron─ů Internetow─ů.

  Przyk┼éadamy du┼╝─ů wag─Ö do ochrony prywatno┼Ťci i poufno┼Ťci danych osobowych wprowadzanych do formularza elektronicznego na stronie internetowej okna-kusik.eu oraz zapewniamy, ┼╝e Administrator z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů dobiera i stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych U┼╝ytkowników.

  Dane osobowe przetwarzane s─ů zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustaw─ů o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

  Podanie danych osobowych, a tak┼╝e zgoda na ich przetwarzanie s─ů ca┼ékowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili┼Ťcie Pa┼ästwo zgod─Ö.

  1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?

  Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator): FIRMA KUSIK KRZYSZTOF KUSIK z siedzib─ů w Poznaniu 60-195, Artura Oppmana 9, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej NIP 779 101 40 24. 

  FIRMA KUSIK KRZYSZTOF KUSIK jest tak┼╝e Administratorem danych osobowych wprowadzanych do formularza kontaktowego, wskazanego w pkt. 2 poni┼╝ej, zamieszczonego na podstronach serwisu www.okna-kusik.eu

  2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?

  2.1. Formularz kontaktowy dost─Öpny na stronie www.okna-kusik.eu

  W celu zapewnienia Pa┼ästwu mo┼╝liwo┼Ťci kontaktu na Stronie Internetowej udost─Öpniono formularz kontaktowy opisany poni┼╝ej. Strony Internetowe wykorzystuj─ů jedynie Pa┼ästwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanego poni┼╝ej formularza kontaktowego.

  a) formularz kontaktowy – podstawowy

  Formularz pozwala na zebranie nast─Öpuj─ůcych danych: imi─Ö i nazwisko, telefon, adres e-mail. W celu skorzystania z funkcji formularza kontaktowego nale┼╝y poda─ç co najmniej adres e-mail lub numer telefonu. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest ca┼ékowicie dobrowolne, jednak┼╝e brak podania danych b─Ödzie skutkowa┼é brakiem mo┼╝liwo┼Ťci skontaktowania si─Ö z Pa┼ästwem przez FIRM─ś KUSIK KRZYSZTOF KUSIK.

  3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych

  Pa┼ästwa dane osobowe zbieramy w celu umo┼╝liwienia Pa┼ästwu skontaktowania si─Ö z Administratorem, komunikacji zwi─ůzanej ze ┼Ťwiadczenie us┼éug oraz w celu prowadzenia marketingu bezpo┼Ťredniego (wysy┼éka zamówionych katalogów).
  Podstaw─ů przetwarzania danych jest udzielona przez Pa┼ästwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Pa┼ästwa dane osobowe w okre┼Ťlonym celu i tylko te dane, które s─ů konieczne do jego osi─ůgni─Öcia.

  Zgodna na przetwarzanie danych mo┼╝e zosta─ç w ka┼╝dej chwili wycofana, bez ┼╝adnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie ┼éatwy jak jej wyra┼╝enie. Wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem wykorzystania Pa┼ästwa danych przed cofni─Öciem zgody.

  Dane osobowe udostępnione poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy.W celach marketingowych przetwarzamy dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstaw─ů prawn─ů jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).

  4. Komu przekazujemy Państwa dane

  Państwa dane możemy przekazywać:
  a) podmiotom przetwarzaj─ůcym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom us┼éug przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym na nasz─ů rzecz us┼éugi IT, hostingowe, podmiotom wspieraj─ůcym nas przy obs┼éudze korespondencji, obs┼éudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obs┼éuguj─ůcym i utrzymuj─ůcym nasz─ů sie─ç telekomunikacyjn─ů;
  b) innym administratorom danych przetwarzaj─ůcym Pa┼ästwa dane we w┼éasnym imieniu: podmiotom prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç pocztow─ů lub kuriersk─ů.

  Dane przekazywane podmiotom zewn─Ötrznym s─ů u┼╝ywane tylko do ┼Ťwiadczenia Pa┼ästwu naszych us┼éug. Administrator zapewnia, aby ka┼╝de udost─Öpnienie lub powierzenie do przetwarzania Pa┼ästwa danych innym podmiotom by┼éo zgodne z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie sprzedajemy Pa┼ästwa danych osobowych ani nie wymieniamy si─Ö nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi, poza przypadkami udost─Öpnienia danych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci.

  5. Pa┼ästwa prawa – prawo dost─Öpu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi

  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  • dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania, uzupe┼éniania) swoich danych;
  • usuni─Öcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwo┼éanej zgody),
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zale┼╝no┼Ťci od tre┼Ťci Pa┼ästwa wniosku);
  • z┼éo┼╝enia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
  • z┼éo┼╝enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, je┼╝eli Pa┼ästwa dane s─ů przetwarzane we celu marketingu bezpo┼Ťredniego lub podstaw─ů przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.

  Z powy┼╝szych praw mo┼╝ecie Pa┼ästwo skorzysta─ç kontaktuj─ůc si─Ö z nami pod adresem wskazanym w pkt. 9, mailowo, telefonicznie lub listownie.

  Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, je┼╝eli uwa┼╝acie Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

  6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyra┼╝enia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorc─ů certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatno┼Ťci Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpiecze┼ä w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

  7. Dane o lokalizacji oraz Polityka Cookies

  Zasady korzystania z plików cookies okre┼Ťla Polityka Cookies. Strona mo┼╝e wykorzystywa─ç dane o Pa┼ästwa lokalizacji w celu optymalizacji jej dzia┼éania. Mo┼╝liwo┼Ť─ç udost─Öpnienia lokalizacji mo┼╝na zablokowa─ç w ustawieniach Pa┼ästwa przegl─ůdarki.

  8. Uaktualnienia Polityki Prywatno┼Ťci

  Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatno┼Ťci, o ile b─Ödzie wymaga─ç tego obowi─ůzuj─ůce prawo, ulegn─ů zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana b─Ödzie wprowadza─ç standard wy┼╝szy od minimum wymaganego prawem.

  9. Kontakt

  W przypadku jakichkolwiek pyta┼ä lub w─ůtpliwo┼Ťci co do polityki prywatno┼Ťci i bezpiecze┼ästwa Pa┼ästwa danych osobowych zach─Öcamy do kontaktu:

  FIRMA KUSIK KRZYSZTOF KUSIK
  UL. WIERZBOWA 141 A 
  62-081 WYSOGOTOWO
  TEL. +48 505 765 564 
  Sylwia Kusik
  e-mail: biuro@okna-kusik.eu

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest FIRMA KUSIK KRZYSZTOF KUSIK, Wysogotowo ul: Skórzewska 20, 62-081 Przeżmierowo.

  Prześlij mi kopię wiadomości

  Wpisz kod z obrazka

  Wysogotowo, Ul. Wierzbowa 141a, 62-081 Prze┼║mierowo, tel/fax: +48 61 868 16 13
   

  © 2016 Okna Kusik. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl